top of page
vernostno-program-logo.jpg

Pravidla věrnostního programu START Zelený

Provozovatel tímto vyhlašuje pravidla věrnostního programu pro zákazníky prodejny STIHL v Brtnici.

Úvodní ustanovení

 1. Cílem věrnostního programu je zlepšit služby zákazníkům a odměnit pravidelné zákazníky za jejich nákupy.

 2. Provozovatelem věrnostního programu je START Zelený, s. r. o. se sídlem Široká 376, 588 32 Brtnice, IČ 08731314.

Členství ve věrnostním programu

 1. Zákazník se stává členem věrnostního programu vyplněním registračního formuláře na prodejně, nebo online registrací na webu www.zeleny.cz/vernostni-program.

 2. Povinnými registračními údaji jsou jméno nebo název firmy, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo identifikační číslo, e-mailová adresa a v případě firmy oprávněná osoba. Dobrovolným údajem pro poskytování případných doplňkových služeb je mobilní telefonní číslo

 3. Identifikací člena věrnostního programu je jeho e-mailová adresa.

 4. Registrací do věrnostního programu zákazník souhlasí s tím, aby provozovatel jako správce zpracovával v souladu se zákonem 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů poskytnuté osobní údaje včetně informací o čerpání klubových výhod. Součástí těchto pravidel jsou podmínky ochrany osobních údajů včetně seznámení s vašimi právy zveřejněné na webu provozovatele.

Klubové výhody

 1. Základní klubovou výhodou jsou body poskytované za uskutečněné nákupy. Body je následně možné vyměnit za klubovou poukázku nebo za klubový dárek.

 2. Zákazník získává body za každý nákup v poměru 1000 Kč = 1 bod. Pokud jsou zákazníkovi vráceny peníze za nákup, například v rámci reklamace, odečítají se ve stejném poměru i získané body.

 3. Body je možné čerpat výměnou za klubovou poukázku v hodnotě odstupňované podle počtu dosažených bodů: za 10 bodů poukázku v hodnotě 200 Kč a za 100 bodů poukázku v hodnotě 2000 Kč. Jiný počet bodů se přepočítává ve stejném poměru.

 4. Body je možné využít také k získání sezónních dárků zveřejněných na začátku příslušného období.

 5. Získané body mají časově omezenou platnost: body je možné využít do konce příslušného období. Nevyčerpané body jsou na konci období vynulovány.

 6. Období pro čerpání bodů trvá půl roku ode dne vyhlášení nové sezóny. Zpravidla sezóna trvá od 1. září do 28. února a od 1. března do 31. srpna.

 7. Nárok na čerpání klubových výhod vzniká po zaplacení nákupu nebo úhradě faktury. Částky uváděné v korunách jsou včetně daně z přidané hodnoty.

 8. Součástí klubových výhod je klubový newsletter odesílaný na registrovanou e-mailovou adresu. Jeho prostřednictvím provozovatel informuje o zahájení nové sezóny, aktuální nabídce klubových dárků, ale také o průběžném počtu bodů a případných mimořádných klubových nabídkách a akcích.

Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel může zrušit členství ve věrnostním programu, pokud zákazník opakovaně porušuje jeho pravidla nebo uvedl při registraci nepravdivé údaje.

 2. Ve sporných případech a v případech, na které není v těchto pravidlech pamatováno, je závazný výklad provozovatele věrnostního programu.

 3. Provozovatel si vyhrazuje právo tato pravidla měnit. Stejně tak si provozovatel vyhrazuje možnost fungování věrnostního programu ukončit. Změny budou zveřejněny nejpozději 14 dní před jejich účinností na webových stránkách a prostřednictvím klubového newsletteru.

 4. Tato pravidla jsou účinná od 1. září 2020.

V Brtnici 15. srpna 2020

bottom of page